Tursti rundt Frøylandsvannet

Hommersak.no har vært i kontakt med medlemmer av Facebook gruppen "Tursti rundt Frøylandsvannet".

Her er det nylig gått ut informasjon til gruppens medlemmer, hvor fremtiden ser dyster ut for en mye etterlengtet sti rundt Frøylandsvannet. Samtidig oppfordres i et notat, hvor man maner til engasjement fra innbyggere, lag- og foreninger, skole og andre mer eller mindre formelle organisasjoner til å sende inn innspill til tilleggshøringen som er satt til 30.november 2018.

Sitat fra notat:

"I forbindelse med ny kommuneplan er det også en kommuneplankomite som ledes av Martin S. Håland (Sp). Det kan nevnes at han stilte seg negativ til turveien ved behandling i bystyret 6 Feb. 2017 Han fremmet følgende forslag i kommuneplankomitemøte som ble avholdt 16 Okt. :
«Ri 34 Frøylandsvannet: Fra opparbeidet tursti i boligområdet etableres smal regulert gruset tursti langs østsiden av Frøylandsvannet. Området forblir LNF område.»
Dette fikk han Ap og Frp med på (posisjonen)."

Et medlemm i Facebookgruppen har forhørt seg med ansatte i kommunen, og her informeres det om at "Det er viktig at det gis mange innspill i tilleggshøringen for å underbygge det store ønske om turvei."

Turvei rundt Frøylandsvannet

Noe som bli tillagt mye vekt, er at ordlyden i et eventuelt vedtak endres fra:

- «Fra opparbeidet tursti i boligområdet etableres smal regulert gruset tursti langs østsiden av Frøylandsvannet»
til 
- «Det reguleres inn en ordinær turvei rundt vannet hvor utbyggingen gjøres etappevis i mest mulig i tråd med eksisterende landbruksdrift»

Andre punkter til innspill kan være:

  • Pågående reguleringsarbeid bør ikke stoppe opp da det er avsatt midler til prosjektet.
  • Fokus på folkehelse samt gjøre bydelen mer attraktiv.
  • Det er positivt dersom strandsonen (vegetasjonssonen mot vannet) blir omregulert til grøntstruktur med tanke på hvor mange innbyggere vi har i bydelen vår.
  • En sti er heller ikke for alle,  eksempelvis enkelte eldre, bevegelseshemmede, personer med barnevogn osv.
  • Man kan legge til av landbrukshensyn, bør turveien være brei nok for en traktor, dette for å lette driften på beitemarkene.

Viktig:
Så da er hjemmeleksen at alle engasjerte setter av noen få minutter og sender inn innspill i form av en epost eller brev for de som foretrekker det til følgende adresse:
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller brev til Sandnes kommune, postboks 583, 4305 Sandnes. Merk konvolutten med ”kommuneplan”.

Hele dokumentet kan lastes ned her....