Når det haster og sekunder føles som timer da er det betryggende å vite at hjelpen er på vei. I vår region er vi heldige i forhold til mange andre steder i Norge med å få tidlig hjelp enten det er av brannvesenet, ambulanse, luftambulansen eller politiet.

Rogaland brann og redning trener jevnlig med alle disse etatene som er våres mest naturlige samarbeidspartnere ute på reelle hendelser. 

Trening på å redde person som ligger i vannet. Gert Olsson og Patrick Tungesvik følger nøye med på de 2 overflateredderne de har ansvaret for. Treningen foregår på Lifjell.
Brannmannskapene skal trene i veldig mange disipliner deriblant dette med redning i vann og overflateredning på islagte vann og ellers på året uten is.
Hvorfor trener dere på dette?
All trening er viktig og vi må trene ofte på det vi skal kunne møte av hendelser i hverdagen. Samfunnet rundt oss forventer at vi er godt rustet for alle typer oppdrag 24 timer i døgnet året rundt.
Når det virkelig haster og det står om liv og helse så nytter det ikke å komme bakpå, da må all trening, erfaring og rutiner slå inn hos mannskapene fra alle etater for at vi skal få gjort den viktige jobben vi er satt til sier utrykningsleder Gert Olsson ved Riska brannstasjon.
Christoffer Haugland blåse opp redningsflåte som brukes for å frakte folk som av en eller annen grunn har havnet i sjøen eller gått gjennom isen. Her fra trening ved øya Usken rett utenfor Hommersåk. Kjentmannskunnskapene er viktig for å vite hvor vi skal komme oss til rett sted og bruke tiden effektivt for å hjelpe de som trenger det så fort det lar seg gjøre.
Riska brannstasjon er en av flere brannstasjoner som har tjenesten overflateredning i tillegg til alt det andre de skal kunne. Overflateredning har de holdt på med siden 2009 da de fikk sponset noe av utstyret av Riska Lions club. I løpet av 2019 blir de siste deltidstasjonene opplært i dette med overflateredning. I tillegg så er det alltid kvalifisert mannskaper på heltids stasjonene Sandnes, Kvernevik og Stavanger. Stavanger brannstasjon har også redningsdykkere til enhver tid i beredskap.
Norsk luftambulanse(NLA) som står i beredskap ved basen i Stavanger er ikke mange minuttene unna når det haster.
I denne type tjeneste er Norsk luftambulanse(NLA) en veldig viktig brikke i beredskapen. Hvis det trengs dykkere til oppdrag enten det er sør over mot Eigersund, Sirdal og andre steder det tar for lang tid med brannbil, så er det NLA som frakter dykkerne raskt og sikkert på plass slik at de skal ha best mulig sjanse til å redde liv.
Det er en av grunnene til at mannskaper fra Rogaland brann og redning jevnlig trener med crewet på Norsk luftambulanse basen i Stavanger. 
Det er bare å hoppe i det.... Martin Fisker Petersen går gjennom isen på trening mens kollegene passer på at han ikke forsvinner under isen denne gangen også. Her trener Rogaland brann og redning på toppen på Lifjell.
Det ligger også en liten videosnutt fra noen treninger med luftambulansen fra Stavanger på Facebook siden til Hommersak.no
Klikk deg inn for å se videoen på @hommersak