Vi etablerer Hommersak.no

Brannvesenet på Riska med John Steinar Olsson og Gert Audun Olsson står for etableringen av Hommersak.no. Hommersak.no drives som en forening.

Foreningen har formål å fremme medlemmenes interesser for å drive næringsvirksomhet i og omkring Hommersåk. Foreningen fremmer alle fritidsklubber/aktivitetsklubber som finnes i/omkring Hommersåk.  Foreningen vil og danne en gruppe som ønsker å drive med redaksjonelt innhold, publisere bilder fra Hommersåk/omegn og gjøre nettstedet til et dynamisk og levende sted, på frivillig basis.

Eventuelt overskudd i forening vil bli satt av dels til  utdeling for organisasjoner som driver med allmennyttig arbeid med vekt på sikkerhet, helse, miljø og livreddende arbeid.